การเรียนการสอนออนไลน์
ผู้สอน

Mr. Kittisak Pothima

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเรียนการสอนออนไลน์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10154

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

บันทึกการบรรยายเพื่อชมตามอัธยาศัย

  • On-Demand Lecture 
ถ่ายทอดสด
  • Live Web-Casting
เรียนทางไกล
  • Web-Conferencing


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.