ดนตรีไทยเพื่อการเรียนรู้
ผู้สอน

นาย อัครพล วิชัยขัทคะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ดนตรีไทยเพื่อการเรียนรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10156

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการฝึกการเล่นดนตรีไทยเบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.