ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ขอให้สนุกกับการเรียนแบบใหม่นะคะ