homeการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูง [10161]
personperson_add
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูง [10161]

ผู้สอน
person
ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ปุระชาติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูง [10161]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10161

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)