เคมี ๑ (10133)
ผู้สอน

ผศ.ดร. ฐาปกรณ์ แก้วเงิน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เคมี ๑ (10133)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10164

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ปี ๓  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.