homeเคมี ๑ (10133)
person
เคมี ๑ (10133)

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฐาปกรณ์ แก้วเงิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี ๑ (10133)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10164

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปี ๓  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)