อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารสำหรับจุลินทรีย์