homeอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
personperson_add
อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

ผู้สอน
person
นางสาว กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10165

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารสำหรับจุลินทรีย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)