การเป่าแก้วเบื้องต้น [10166]

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 4 เท่านั้น