homeการเป่าแก้วเบื้องต้น [10166]
personperson_add
การเป่าแก้วเบื้องต้น [10166]

ผู้สอน
person
ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ปุระชาติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเป่าแก้วเบื้องต้น [10166]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10166

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 4 เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)