homeการเป่าแก้วเบื้องต้น [10166]
person
การเป่าแก้วเบื้องต้น [10166]

ผู้สอน
ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ปุระชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเป่าแก้วเบื้องต้น [10166]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10166

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 4 เท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)