homeอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
personperson_add
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

ผู้สอน
นางสาว สุภาวดี สุขใส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10168

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อิเหนา เป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องของบทละครลำ เพราะเป็นหนังสือซึ่งแต่งดีทั้งกลอน ทั้งความ และทั้งกระบวนการที่ตะเล่นละครประกอบการ และยังเป็นหนังสือที่ดี ในทางที่ตะศึกษาประเพณีไทยสมัยโบราณ แม้บทละครเรื่องอิเหนาจะมีเค้าโครงมาจากนิทานพื้นเมืองของชาวชวา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)