homeไขปริศนา โลก และดาราศาสตร์
personperson_add
ไขปริศนา โลก และดาราศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว วรัญญา แสงวิเชียร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ไขปริศนา โลก และดาราศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10172

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างโลก ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ ธรณีภาค แผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่ หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค รอยต่อของแผ่นธรณีภาค รอยแยกแผ่นธรณีภาค และอายุหินบนเทือกเขากลางมหาสมุทร การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ หลักฐานอื่น ๆ ธรณีประวัติอายุทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ การลำดับชั้นหิน เอกภพ กำเนิดเอกภพ กาแลกซี่ทางช้างเผือก  กาแลกซี่เพื่อนบ้าน ดวงอาทิตย์ อิทธิพลของดวงอาทิตย์ ต่อโลก ดาวฤกษ์ การเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ กลุ่มดาวฤกษ์ สี ความสว่าง และอุณหภูมิของดาวฤกษ์ ดาวหาง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)