homeไขปริศนา โลก และดาราศาสตร์
person
ไขปริศนา โลก และดาราศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว วรัญญา แสงวิเชียร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ไขปริศนา โลก และดาราศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10172

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างโลก ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ ธรณีภาค แผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่ หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค รอยต่อของแผ่นธรณีภาค รอยแยกแผ่นธรณีภาค และอายุหินบนเทือกเขากลางมหาสมุทร การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ หลักฐานอื่น ๆ ธรณีประวัติอายุทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ การลำดับชั้นหิน เอกภพ กำเนิดเอกภพ กาแลกซี่ทางช้างเผือก  กาแลกซี่เพื่อนบ้าน ดวงอาทิตย์ อิทธิพลของดวงอาทิตย์ ต่อโลก ดาวฤกษ์ การเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ กลุ่มดาวฤกษ์ สี ความสว่าง และอุณหภูมิของดาวฤกษ์ ดาวหาง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)