ไขปริศนา โลก และดาราศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างโลก ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ ธรณีภาค แผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่ หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค รอยต่อของแผ่นธรณีภาค รอยแยกแผ่นธรณีภาค และอายุหินบนเทือกเขากลางมหาสมุทร การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ หลักฐานอื่น ๆ ธรณีประวัติอายุทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ การลำดับชั้นหิน เอกภพ กำเนิดเอกภพ กาแลกซี่ทางช้างเผือก  กาแลกซี่เพื่อนบ้าน ดวงอาทิตย์ อิทธิพลของดวงอาทิตย์ ต่อโลก ดาวฤกษ์ การเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ กลุ่มดาวฤกษ์ สี ความสว่าง และอุณหภูมิของดาวฤกษ์ ดาวหาง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์