homeชั้นปีที่2 รุ่น4สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
ชั้นปีที่2 รุ่น4สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นาย ดำรง พุ่มมณีกร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นปีที่2 รุ่น4สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10176

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เทอม3 ชั้นปีท่ี2รุ่น4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)