วิชาการสร้างชิ้นงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

ว่าที่ ร้อยโท จักรพรรดิ อาจศิริ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาการสร้างชิ้นงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10177

สถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการสร้างชิ้นงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.