homeวิชาการสร้างชิ้นงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
personperson_add
วิชาการสร้างชิ้นงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
ว่าที่ ร้อยโท จักรพรรดิ อาจศิริ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการสร้างชิ้นงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10177

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการสร้างชิ้นงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)