ฟิสิกส์ทดสอบ
ผู้สอน

Mr. Teerachai Hongthong

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ทดสอบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10179

สถานศึกษา
โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ทดลองเท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.