ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

คำอธิบายชั้นเรียน

ไฟฟ้าสติต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า