homeไฟฟ้าและแม่เหล็ก
personperson_add
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

ผู้สอน
person
นาย ณัฐพล อำมาตย์วงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1018

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ไฟฟ้าสติต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)