ไฟฟ้าและแม่เหล็ก


ผู้สอน
นาย ณัฐพล อำมาตย์วงศ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

รหัสวิชา
1018

สถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

คำอธิบายวิชา

ไฟฟ้าสติต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books