homeเรียนรู้เรื่องผัก
personperson_add
เรียนรู้เรื่องผัก

ผู้สอน
นางสาว พิมพ์ชนก อุ้มชู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เรียนรู้เรื่องผัก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10185

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กๆจะต้องเรียนรู้เรื่องผักชนิดต่างๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)