เรียนรู้เรื่องผัก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เด็กๆจะต้องเรียนรู้เรื่องผักชนิดต่างๆ