เรียนรู้เรื่องผัก

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กๆจะต้องเรียนรู้เรื่องผักชนิดต่างๆ