คำอุทาน

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอุทาน หมายถึง

คำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์

หรือความรู้สึกของผู้พูดในขณะที่ตกใจ ดีใจ

เสียใจ ประหลาดใจ หรืออาจใช้เป็นคำที่

เสริมคำพูด เช่น คำว่า อุ๊ย! เอ๊ะ! ว๊าย! โธ่! ฯลฯ