การวางแผนการเงินส่วนบุคคล(926-236)
ผู้สอน

ดร. ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล(926-236)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10189

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ขั้นตอนและวิธีการวางแผนทางการเงิน เทคนิคในการบริหารรายรับและรายจ่าย การวางแผนภาษีส่วนบุคคล การประกันชีวิต ประเภทของสินเชื่อ บริการทางการเงินของสถาบันการเงิน การบริหารการลงทุนบุคคลและการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุสามารถตัดสินใจลงทุนและเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.