การอ่านจับใจความ
ผู้สอน

นางสาว ศิวดาติ์ มากบัว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การอ่านจับใจความ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10191

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านจับใจความ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.