homeภาษาพาสนุก : เรียนรู้เรื่องคำคล้องจอง
person
ภาษาพาสนุก : เรียนรู้เรื่องคำคล้องจอง

ผู้สอน
สุนิสา ทิพย์โพธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาพาสนุก : เรียนรู้เรื่องคำคล้องจอง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10193

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเรื่องคำคล้อง  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)