homeภาษาพาสนุก : เรียนรู้เรื่องคำคล้องจอง
personperson_add
ภาษาพาสนุก : เรียนรู้เรื่องคำคล้องจอง

ผู้สอน
สุนิสา ทิพย์โพธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาพาสนุก : เรียนรู้เรื่องคำคล้องจอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10193

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเรื่องคำคล้อง  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)