เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มาตราตัวสะกด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำ

ให้แม่ ก กา มีตัวสะกด เช่น มี เมื่อประสมกับ ด ลายเป็น มีด เป็นต้น