homeมาตราตัวสะกด
personperson_add
มาตราตัวสะกด

ผู้สอน
นางสาว นิตยา แดงเดช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มาตราตัวสะกด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10195

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำ

ให้แม่ ก กา มีตัวสะกด เช่น มี เมื่อประสมกับ ด ลายเป็น มีด เป็นต้น 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)