homeคำพ้องและการใช้พจนานุกรม
personperson_add
คำพ้องและการใช้พจนานุกรม

ผู้สอน
สบันงา เยี่ยงกุลเชาว์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คำพ้องและการใช้พจนานุกรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10196

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสะกดคำและบอกความหมายของคำ จำเป็นจะต้องรู้จักคำพ้อง และการใช้พจนานุกรม ต้องเรียนรู้วิธีเรียงลำดับคำ จึงจะใช้หาความหมายของคำได้รวดเร็ว เพื่อนำคำไปสื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น และเข้าใจความหมายของคำยิ่งขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)