homeคำพ้องและการใช้พจนานุกรม
person
คำพ้องและการใช้พจนานุกรม

ผู้สอน
สบันงา เยี่ยงกุลเชาว์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คำพ้องและการใช้พจนานุกรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10196

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การสะกดคำและบอกความหมายของคำ จำเป็นจะต้องรู้จักคำพ้อง และการใช้พจนานุกรม ต้องเรียนรู้วิธีเรียงลำดับคำ จึงจะใช้หาความหมายของคำได้รวดเร็ว เพื่อนำคำไปสื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น และเข้าใจความหมายของคำยิ่งขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)