เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คำพ้องและการใช้พจนานุกรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสะกดคำและบอกความหมายของคำ จำเป็นจะต้องรู้จักคำพ้อง และการใช้พจนานุกรม ต้องเรียนรู้วิธีเรียงลำดับคำ จึงจะใช้หาความหมายของคำได้รวดเร็ว เพื่อนำคำไปสื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น และเข้าใจความหมายของคำยิ่งขึ้น