homeฟิสิกส์2(ว32202) ม.5 ปี57
person
ฟิสิกส์2(ว32202) ม.5 ปี57

ผู้สอน
Mr. Teerachai Hongthong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์2(ว32202) ม.5 ปี57

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10202

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนรู้สำหรับการเรียนวิชาฟิสิกส์2 รหัสวิชา ว32202   ของ ครูธีระชัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)