homeฟิสิกส์2(ว32202) ม.5 ปี57
personperson_add
ฟิสิกส์2(ว32202) ม.5 ปี57

ผู้สอน
Mr. Teerachai Hongthong
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์2(ว32202) ม.5 ปี57

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10202

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนรู้สำหรับการเรียนวิชาฟิสิกส์2 รหัสวิชา ว32202   ของ ครูธีระชัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)