แผนการสอน เรื่อง คำประสม

คำอธิบายชั้นเรียน

คำประสม คือคำที่เกิดจากการประกอบคำมูลที่มีความหมายต่างกันตั้งแต่สองคำขึ้นไป
และมีความหมายใหม่ซึ่งใกล้เคียงกับความหมายของคำมูลเดิม
หรือมีความหมายเป็นเชิงอุปมาหรือโดยนัย แต่ยังมีเค้าความหมายของคำมูลเดิม