เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แผนการสอน เรื่อง คำประสม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำประสม คือคำที่เกิดจากการประกอบคำมูลที่มีความหมายต่างกันตั้งแต่สองคำขึ้นไป
และมีความหมายใหม่ซึ่งใกล้เคียงกับความหมายของคำมูลเดิม
หรือมีความหมายเป็นเชิงอุปมาหรือโดยนัย แต่ยังมีเค้าความหมายของคำมูลเดิม