ง20203 การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น ม.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม FlipAlbum สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์