ผู้สอน
นาย พีระพงษ์ ศรีทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเรา =ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10207

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายในช่วงอายุ 9-12 ปี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง