ปีการศึกษา 2557

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย