homeปีการศึกษา 2557
personperson_add
ปีการศึกษา 2557

ผู้สอน
นางสาว อภิญญา อุดมพรเกิดผล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10208

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)