homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต

ผู้สอน
นางสาว ทัศนวรรณ วงษ์ศิทธิชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10209

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อังกฤษ คบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)