homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต
person
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต

ผู้สอน
นางสาว ทัศนวรรณ วงษ์ศิทธิชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10209

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อังกฤษ คบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)