เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนครูนาเดีย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนแห่งนี้ครูทำเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างครูกับนักเรียนทุกคน

ให้มีช่องทางที่สามารถจะติดต่อกับครูได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกเรื่องและทุกปัญหาที่ครูจะช่วยได้ ไม่ว่านักเรียนจะอยู่ไกลจากครูแค่ไหน จะเรียนอยู่ในโรงเรียนกับครูหรือจบจากครูไป..หากต้องการให้ครูลงความรู้เรื่องอะไร..ให้ช่วยแก้ปัญหาอะไร...
ครูอยากให้รู้ไว้...ที่นี่...มีครู....