เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การเกิดรุปเรขาคณิตสามมิติเป็นการประกอบกันของรูปเรขาคณิตสามมิติ