homeความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
personperson_add
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ผู้สอน
น.ส. อันตา เวลาดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10212

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การเกิดรุปเรขาคณิตสามมิติเป็นการประกอบกันของรูปเรขาคณิตสามมิติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)