ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนจริง คือ เซตของจำนวนที่เกิดจากการนำเซตของจำนวนตรรกยะยูเนียนกับเซตของจำนวนอตรรกยะ

จำนวนจริงใดๆ จะเป็นจำนวนตรรกยะ หรือ อตรรกยะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น