homeความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
person
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

ผู้สอน
นางสาว บงกชรัตน์ ดำจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10214

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จำนวนจริง คือ เซตของจำนวนที่เกิดจากการนำเซตของจำนวนตรรกยะยูเนียนกับเซตของจำนวนอตรรกยะ

จำนวนจริงใดๆ จะเป็นจำนวนตรรกยะ หรือ อตรรกยะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)