เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เรื่องคำตอบและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนต้องระบุประโยคสัญลักษณ์ใดเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้วสามารถเขียนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์ในรูปอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ หลังจากนั้นนักเรียนจึงค่อยหาคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยวิธีแทนค่าตัวแปรแล้วเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวบนเส้นจำนวน