homeทักษะความคิดเชิงระบบอาชีวศึกษา
personperson_add
ทักษะความคิดเชิงระบบอาชีวศึกษา

ผู้สอน
ดร. ปิติภาคย์ ปิ่นรอด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทักษะความคิดเชิงระบบอาชีวศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10223

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะความคิดเชิงระบบอาชีวศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)