homeวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 (ครูอังคณา)
personperson_add
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 (ครูอังคณา)

ผู้สอน
นางสาว อังคณา แนบสำโรง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 (ครูอังคณา)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10226

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)