homeวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 (ครูอังคณา)
person
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 (ครูอังคณา)

ผู้สอน
นางสาว อังคณา แนบสำโรง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 (ครูอังคณา)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10226

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)