homeตณิตศาสตร์-ม.6
personperson_add
ตณิตศาสตร์-ม.6

ผู้สอน
นาย แสวง ผกาผล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ตณิตศาสตร์-ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1023

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)