homeการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)_BA3413
personperson_add
การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)_BA3413

ผู้สอน
Mr. Anupong Wongchai
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)_BA3413

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10234

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการความเสี่ยง 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)