homeการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)_BA3413
person
การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)_BA3413

ผู้สอน
Mr. Anupong Wongchai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)_BA3413

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10234

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการความเสี่ยง 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)