homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)
personperson_add
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)

ผู้สอน
Mr. Anupong Wongchai
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10235

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคอมพิวเตอร์ Hardware and Software


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)