homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)
person
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)

ผู้สอน
Mr. Anupong Wongchai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10235

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคอมพิวเตอร์ Hardware and Software


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)