homeBA1201 หลักการบริหารธุรกิจ-กษิดิศ ใจผาวัง-มร.ชร.
person
BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ-กษิดิศ ใจผาวัง-มร.ชร.

ผู้สอน
Mr Kasidit Chaiphawang
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ-กษิดิศ ใจผาวัง-มร.ชร.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10236

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาวิชาหลักการบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 3/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)