เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ-กษิดิศ ใจผาวัง-มร.ชร.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาวิชาหลักการบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 3/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น