homeBA 2303 การจัดการนวตกรรมและการเปลี่ยนแปลง-กษิดิศ ใจผาวัง-มร.ชร.
personperson_add
BA 2303 การจัดการนวตกรรมและการเปลี่ยนแปลง-กษิดิศ ใจผาวัง-มร.ชร.

ผู้สอน
Mr Kasidit Chaiphawang
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
BA 2303 การจัดการนวตกรรมและการเปลี่ยนแปลง-กษิดิศ ใจผาวัง-มร.ชร.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10237

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา การจัดการนวตกรรมและการจัดการ ภาคเรียนที่ 3/2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)