เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BA 2303 การจัดการนวตกรรมและการเปลี่ยนแปลง-กษิดิศ ใจผาวัง-มร.ชร.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา การจัดการนวตกรรมและการจัดการ ภาคเรียนที่ 3/2556