เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MK 3106 การตลาดเพื่อสังคม 3/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาที่ศึกษาลักษณะทั่วไปและแนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคม กระบวนการการตลาดเพื่อสังคม ทฤษฎีที่ใช้ในการตลาดเพื่อสังคม เงื่อนไขทางสังคมที่ก่อให้เกิดการตลาดเพื่อสังคม ข้อดีและข้อเสีย เครื่องมือทางการตลาดเพื่อสังคม รวมถึงการนำการสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสานมาใช้ในการตลาดเพื่อสังคม