home 3162132 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3/2556
person
3162132 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3/2556

ผู้สอน
miss nantana rattanachai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
3162132 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10243

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)