เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English for Hotel

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนที่ใช้ในการเพิ่มกิจกรรมเสริม สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม