ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผู้สอน

อาจารย์ สมชาย เมืองมูล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10248

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.