เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BA 1101 องค์การและการจัดการ-อจ.กษิดิศ ใจผาวัง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Mr Kasidit Chaiphawang

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาองค์การและการจัดการ ภาคเรียนที่ 3/2556