pr


ผู้สอน
hai The Healthcare Accreditation Institute HAI
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
pr

รหัสวิชา
1025

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เราจะประชาสัมพันธ์ HA สู่สาธารณะอย่างไร เพื่อครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books