เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HR 2401 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชานี้