เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BA 3415 การเจรจาต่อรอง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการเจรจาต่อรอง