homeBA 3415 การเจรจาต่อรอง
person
BA 3415 การเจรจาต่อรอง

ผู้สอน
ผศ.ดร. ผศ.ดร.ประภาส ณ พิกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
BA 3415 การเจรจาต่อรอง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10251

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการเจรจาต่อรอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)