homeBA 3415 การเจรจาต่อรอง
personperson_add
BA 3415 การเจรจาต่อรอง

ผู้สอน
ผศ.ดร. ผศ.ดร.ประภาส ณ พิกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
BA 3415 การเจรจาต่อรอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10251

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการเจรจาต่อรอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)