homeโครงการพิเศษด้านการสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
personperson_add
โครงการพิเศษด้านการสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดีย

ผู้สอน
นางสาว จิราพร ขุนศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการพิเศษด้านการสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดีย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10252

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)