homeเศรษฐศาสตร์มหภาค
personperson_add
เศรษฐศาสตร์มหภาค

ผู้สอน
สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เศรษฐศาสตร์มหภาค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10256

สถานศึกษา
มหาวิทยลัยราชภัฎเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคเรียน 3/2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)