homeเศรษฐศาสตร์มหภาค
person
เศรษฐศาสตร์มหภาค

ผู้สอน
สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์มหภาค

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10256

สถานศึกษา
มหาวิทยลัยราชภัฎเชียงราย

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคเรียน 3/2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)