เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Ps Shop Training

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกอบรม Ps shop ด้วยระบบ E-Training  ที่จะทำให้สมาชิกได้เรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ และเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงระบบดูแลช่วยเหลือที่จะทำให้คุณสะดวกสบาย.....

************     เราจะเดินไปด้วยกัน.........อย่างมั่นคง  เพราะคือหุุ้นส่วนร่วมกัน    ********

                                                     Ps partner ship

* สมาชิกสามารถดาวน์โหลด เอกสารต่าง ๆ ตลอดการอบรมได้

* สมาชิกสามารถทบทวน บทเรียนต่าง ๆ ได้  แม้จบการอบรมแล้ว

* สมาชิกสามารถสามารถสอบถาม วิทยากรผ่านระบบออนไลน์นี้ได้ตลอดเวลา