เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HR3403 Human Resource Development

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นชั้นเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชา HR3403

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development )