homeตณิตศาสตร์-ม.3
personperson_add
ตณิตศาสตร์-ม.3

ผู้สอน
นาย แสวง ผกาผล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ตณิตศาสตร์-ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1027

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)